Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Pobierz Kompendium WiedzyKomórki macierzyste to pierwotne, niedojrzałe i niewyspecjalizowane komórki układu krwiotwórczego. Posiadają zdolności do samoodnowy i różnicowania się, dają początek wszystkim komórkom organizmu, m.in. komórkom tkanki nerwowej, kostnej, mięśniowej i komórkom krwi. Przyjmuje się, że liczba 20 milionów komórek macierzystych na 1 kg masy ciała biorcy jest w stanie odtworzyć szpik utracony z powodu choroby czy też w wyniku jej leczenia (np. chemioterapią czy napromieniowaniem) i trwale zapewnić organizmowi niezbędną produkcję krwinek.

Obecnie komórki macierzyste pozyskuje się z następujących źródeł:

  • krew obwodowa (po farmakologicznej mobilizacji)
  • krew pępowinowa
  • szpik

Komórki macierzyste ze względu na swoje właściwości krwiotwórcze są wykorzystywane w leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej coraz częściej wykorzystuje się w ośrodkach transplantacyjnych zamiast komórek pochodzących ze szpiku. W USA częściej stosuje się obecnie komórki pochodzące z krwi niż ze szpiku. Z każdym rokiem rośnie liczba przeszczepień, a lekarze szukają nowych, terapeutycznych zastosowań.

Zapraszamy do lektury publikacji na temat komórek macierzystych - Kompendium wiedzy na temat komórek macierzystych