Cele i założenia kampanii

Kampania na rzecz komórek macierzystych z krwi pępowinowej „Bezcenny Dar” przede wszystkim skierowana jest do przyszłych mam oraz ojców. Jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, ponieważ wśród Polaków istnieje niska świadomość na temat możliwości zastosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa w tym przede wszystkim przyszłych rodziców zakresie komórek macierzystych z krwi pępowinowej oraz zbudowanie świadomości, że przeszczepienie komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest stosowaną w praktyce skuteczną metodą leczenia.

Przyszłe mamy posiadają nieaktualną i stereotypową wiedzę. Uważają, że wykorzystanie komórek macierzystych jest kwestią przyszłości, gdyż obecnie nie korzysta się z tej możliwości w medycynie, a informacje o prowadzonych badaniach klinicznych traktują jako nierealne. Praktyka jednak pokazuje, że komórki te najczęściej wykorzystuje się do leczenia chorób nowotworowych (m.in. białaczek, chłoniaków, szpiczaka mnogiego) oraz nienowotworowych wrodzonych (defekty układu krwiotwórczego i niedobory odporności) lub nabytych (aplazja szpiku). Trwają badania nad szerszym zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej (np. w leczeniu uszkodzeń tkanki nerwowej czy mięśnia sercowego).